Wybrane algorytmy w postępowaniu położnej

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20.09.2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Szkolenia

Zobacz poprzednie

Łódź 2020-01-31

Katowice brak miejsc

Rzeszów 2020-02-07

Lublin 2020-02-08

Bydgoszcz 2020-02-20

Poznań 2020-02-21

Gdynia 2020-02-22

Warszawa Odwołane

Kraków 2020-04-23

Kielce 2020-04-24

Białystok 2020-04-25

Szczecin 2020-05-14

Wrocław 2020-05-15

w godzinach 10.00 - 15.00
Ilośc miejsc ograniczona
Decyduje kolejność zgłoszeń

* w godzinach 9.00 - 14.00

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Kierownictwo naukowe

Polskie Towarzystwo Położnych
Prof. UM dr hab. Beata Pięta (Poznań)
Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
Uniwersytet Medyczny (Poznań)

Sesja I
10:00-12:15

1. Karmienie piersią - zapotrzebowanie na foliany, cholinę i mikroelementy. prof. UM dr hab. Beata Pięta
2. Emolium - Prawidłowa pielęgnacja skóry niemowląt i dzieci w odniesieniu do produktów marki Emolium
3. Oktenidyna w profilaktyce oraz leczeniu zakażeń w okresie perinatalnym. prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
4. ZF UNIA - Oktaseptal w pielęgnacji kikuta pępowinowego.
5. P&G Health - Foliany i DHA - suplementacja w ciąży i podczas karmienia piersią.
6. Medela - wsparcie na każdym etapie laktacji

12:15 - 12:35 - Przerwa

SESJA II
12:35-13:30

7. Konflikt serologiczny czy ciągle aktualny problem kliniczny ? prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa
8. Aflofarm - pierwsza pomoc w kolce niemowlęcej
9. Ziołolek - Olej Lniany i jego zastosowanie w kosmetologii dziecięcej
10.EuroCord - Mamo, Tato o co chodzi z tą krwią pępowinową?

13:30 - 14:00 - Lunch

WARSZTATY
14:00-15:00

Atopowe zapalenie skóry - odpowiadamy na pytania matek (EMOLIUM)
MEDELA - Wypożyczenie laktatora SYMPHONY
Jak prawidłowo pobierać krew pępowinową ? (Polski Bank Komórek Macierzystych)

Warsztaty

Emolium - Prawidłowa pielęgnacja skóry niemowląt i dzieci (również przy AZS) w odniesieniu dla produktów marki Emolium
Medela -
Polski Bank Komórek Macierzystych -